Word 2007 aken

iDevice ikoon Word 2007 akna osad
Tekstiredaktori Word 2007 aknas leiad järgmised osad
1. Office’i nupp
12. Joonlaudade sisse/välja lülitamise nupp
2. Kiirpääsuriba
13. Püstjoonlaud
3. Tiitelriba, millel on dokumendi failinimi ja programminimi „Microsoft Word“
14. Valitud (märgistatud) tekst

4. Akna minimeerimis-, taastmis-/maksimeerimis- ja sulgemisnupud
15. Minitööriistariba
7. Abiinfo nupp e spikker
16. Püstkerimisriba
8. Lint
— 5. Lindi aktiivse kaardi sakk
— 6. Lindi mitteaktiivsete kaartide sakid

17. Dokumendi leht

9. Tabelduskohtade valiku nupp
18. Olekuriba
10. Rõhtjoonlaud
19. Vaateolekute nupud
11. Dokumendi kahest kohast vaatamiseks
jagamise nupp
20. Suumimise (suurenduse) +/- nupud, liugurnupp ja suurenduse näit %
  21. Akna suuruse proportsioonis muutmise pide


iDevice ikoon Word 2007 akna osad selgitustega

Vaata läbi ekraanivideo. Video on interaktiivne ja mõnes kohas tuleb jätkamiseks klikkida kindlas kohas programmiaknal.


IDevice küsimuse ikoon Enesekontrolli test
Kas horisontaalne kerimisriba on alati nähtav?
       
Jah, on alati nähtav
Ei ole alati nähtav

Kas Word 2007 kasutaja saab muuta kiirpääsuribal olevaid nuppe?
       
Ei saa, need on programmis määratud.
Jah, kasutaja saab neid sinna lisada ja eemaldada.