Tekstitöötlus

iDevice ikoon Eesmärgid

Kursuse tekstitöötluse osa läbimise järel oskad kasutades eestikeelset tekstitöötlus programmi Word 2007:

  • salvestada ja luua lihtsamaid tekstidokumente;
  • kasutada tekstidokumendi koostamisel ratsionaalseid töövõtteid;
  • lisada dokumenti klaviatuuril mitteleiduvaid märke;
  • kustutada ja ümber paigutada dokumendis olevat teksti;
  • kasutada teksti kujundamise lihtsamaid võtteid;
  • luua lihtsamaid tabeleid ja loetelusid;
  • trükkida välja dokumenti või selle osi.