Tekstiredaktori vaateolekud

iDevice ikoon Vaateolekud
Tekstiredaktorid oskavad tekstidokumenti näidata erinevatel viisidel. Vaata videot!

IDevice küsimuse ikoon Vasta küsimusele
Milleks on hea kasutada täisekraaniga  lugemise vaateolekut?
  
Teksti sisestamiseks, on paremini näha.
Teksti lugemiseks, on mugavam lugeda.