Teksti valimine

iDevice ikoon Teksti valimine

Pärast teksti sisestamist tuleb seda enamasti vormindada, ümber tõsta, kustutada, kopeerida. Vormindamisele, lõikamisele, kustutamisele või kopeerimisele kuuluv tekst on vaja eelnevalt valida. Mõned ütlevad selle kohta ka märgistada. Teksti saab valida kas hiire või klaviatuuri abil. Valitud tekstil on tume taust.

Teksti valimine hiire abil

Tekstist vasakule jäävat veerist kasutatakse hiirega teksti valimiseks. Seda ala nimetatakse ka valikualaks. Hiirekursori nihutamisel valikualale, muutub hiireosuti asend vastupidiseks, paremale osutavaks nooleks ja võimalik on teksti ridahaaval valida.
Valitav tekst
Kuidas teha
Suvaline tekst alates ühest märgist
Vajuta hiire vasak klahv esimese märgi juures alla
ja vea hiirega nii kaugele kui vaja.
Sõna
Tee topeltklõps sõnal.
Rida
Tee klõps reast vasakul valikualal.
Lause
Hoia all juhtklahvi Ctrtl ja kõpsa ükskõik kus, sellel lausel.
Lõik
Tee kolmekordne klõps ükskõik kus sellel lõigul.
Mitu rida või
lõiku
Vajuta hiire vasak klahv valikualal esimese rea juures alla ja vea hiirega nii kaugele kui vaja.
Suvaline suurem
osa tekstist
Vajuta hiire vasak klahv esimese märgi ees alla, hoia all tõsteklahvi Shift ja klõpsa hiirega viimase valitava märgi taga.
Nelinurkne ala tekstist
Hoia all muuteklahvi Alt klahvi ja vea hiirega üle teksti.
Tekst erinevatest, mitte kõrvuti asetsevatest kohtadest
Vali tekst ühest kohast,
hoia all Ctrtl ja vali tekst järgmisest kohast

Klaviatuuri abil teksti valimine

Sageli osutub mugavamaks teksti valimine klahvide abil arvuti klaviatuurilt. Tekstiredaktoris Word on olemas nn valikurežiim. Selle sisselülitamiseks tuleb vajutada klahvi F8. Vajutades nüüd noolklahve, Crtl+noolklahve, klahve PgUp, PgDn, Home või End, laieneb valitud teksti ala vastavalt märgi, sõna, rea, lõigu või lehekülje kaupa. Vajutades vastassuuna klahvi väheneb valitud teksti ala samal viisil. Valikurežiimi lõpetab klahvi Esc vajutus!

Valitav tekst Kuidas teha
Üks märk kursorist või valikule lisaks paremalt Hoia klahvi Shift ja vajuta
Üks märk kursorist või valikule lisaks vasakult
Hoia klahvi Shift ja vajuta
Üks sõna kursorist või valikule lisaks paremalt Hoia klahve Shift, Ctrl ja vajuta
Üks sõna kursorist või valikule lisaks vasakult Hoia klahve Shift, Ctrl ja vajuta
Üks rida kursorist või valikule lisaks üles
Hoia klahvi Shift ja vajuta
Üks rida kursorist või valikule lisaks alla
Hoia klahvi Shift ja vajuta
Kursorist või valikule lisaks rea lõpuni
Hoia klahvi Shift ja vajuta End
Kursorist või valikule lisaks rea alguseni Hoia klahvi Shift ja vajuta Home
Kursorist või valikule lisaks lõigu alguseni Hoia klahve Shift, Ctrl ja vajuta
Kursorist või valikule lisaks lõigu lõpuni Hoia klahve Shift, Ctrl ja vajuta
Kursorist või valikule lisaks kogu teksti alguseni Hoia klahve Shift, Ctrl ja vajuta Home
Kursorist või valikule lisaks kogu teksti lõpuni Hoia klahve Shift, Ctrl ja vajuta End
Kogu dokument
Hoia klahve Ctrl ja vajuta A
Valikurežiimi klahvi F8 abil saab ka teksti valida järgnevalt:
  • kaks vajutust valib sõna
  • kolm vajutust valib lause
  • neli vajutust valib lõigu
  • viis vajutust valib kogu teksti
Ära unusta valikurežiimi lõpetamist klahvi Esc vajutamisega!

 


iDevice ikoon Vaata ekraanivideot
Teksti valimise võtted

Teksti valimise võtted

Vii valiku tulemused tegevuse juurde lohistades kaste parempoolsest tulbast vasakpoolsete kõrvale!