Tabelarvutus

iDevice ikoon Tabelarvutus

Microsoft Excel on võimas tabelarvutuse programm, millega saab kiiresti ja täpselt sooritada mitmesuguseid aritmeetilisi tehteid ja analüüsida väiksemaid andmebaase.

Programm võimaldab andmeid sisestada, korrastada, analüüsida, teostada arvutusi ning lisada diagramme.

http://office.microsoft.com/et-ee/excel-help

 


iDevice ikoon Eesmärgid

Kursuse tabelarvutuse osa läbimise järel oskad kasutades eestikeelset programmi MS Excel 2007:

  • tabeleid koostada ja kujundada
  • tabelite koostamisel kasutada lihtsaid töövõtteid
  • andmeid lisada, muuta ja kustutada 
  • töövihikuid salvestada ja kasutada