Töövihiku salvestamine

iDevice ikoon Teadmiseks

Faili salvestamisega säilitad tehtud töö.

Failiga töötamise ajal tuleks seda salvestada sagedasti, et vältida juba tehtud töö kaotamist mingi vea tõttu.

Salvestatud tööd saab hiljem avada ja kasutada.

 


iDevice ikoon Õpime

Faili salvestamist koos failile nime andmisega

Faili salvestamist säilitades olemasolevat faili nime

Faili salvestamist muutes olemasolevat faili nime ja seega luues uue faili