Õpijuhised

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on selles kasutatud mitmesuguseid interaktiivseid vahendeid (ekraanivideod, enesekontrolli testid). Need võimaldavad kasutajal kontrollida, kas materjal on omandatud. 

Soovitatav on läbida materjal esitatud järjekorras. Kui lugeja leiab, et ta mõnda teemat juba tunneb, võib ta püüda vastata enesekontrolli küsimustele teema lõpus ja jätkata järgnevate teemadega. Kursusel on ka järg "Baasteadmised-II", ning õppija võib leida talle vajalikke teemasid sealt.

Parima õpitulemuse saavutamiseks tuleks tekstilistes ja videojuhistes antud soovitused proovida ise läbi teha. Õppematerjali koostamisel on näidistes kasutatud operatsioonisüsteemi Windows XP ja eestikeelset MS Office 2007.

Ekraanivideo vaatamisel saab selle all oleva juhtimisriba abil:

  • peatada või jätkata video vaatamist
  • valida video vaatamise hetke, pöörduda tagasi soovitud kohta videos
  • vaigistada, või muuta helitugevust
  • näha kaugele on jõutud video vaatamisega ja kui pikk on video

Õppija aktiviseerimiseks on interaktiivsetes ekraanivideois on sisse viidud pause ja viiktekstides lisatud teistvärvi tekstiga juhiseid. Jätkamiseks tuleb järgida neid juhiseid.