Baasteadmised-I

Arvuti baasteadmiste õppematerjal kutseõppuritele

Koostajad: Merike Spitsõn - Eesti Mereakadeemia, Piret Elm - BCS Koolitus, Heikki Eljas - Tallinna Majanduskool

Arvutiõppe baaskursuse materjal on valminud projekti “E-õppe arendamine kutsehariduses” raames detsembris 2010. Õppematerjal on ette nähtud iseseisvaks kasutamiseks. Sihtgrupiks on kutseõppurid, kes pole enne kutseõppessse asumist arvutikasutust õppinud, või kelle arvutialased teadmised pole piisavad arvutiõppe läbimiseks kutseõppes. Materjal võib olla kasulik kõigile, kellel on vaja omandada teadmisi arvutikasutuse põhiteadmiste osas. Käesolev kursus on esimene osa kahest baaskursusest ja sisaldab vasakul menüüs nähtavaid teemasid.

Creative Commons Licence
Sobivaim on kasutada veebilehitseja resulotsiooni vähemalt 1024×768. PDF-vormingus juhendite lugemiseks võib kasutada tarkvara Acrobat Reader ja ekraanivideote vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Adobe Flash Player