Failitöötlus

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle osa teemad:

  • erinevad andmekandjad
  • kaustade loomine ja kasutamine
  • failide ümbertõstmine, kopeerimine ja kustutamine

iDevice ikoon Eelteadmised
Kettaseadmeil on kahte liiki haldusüksused - failid ja kaustad:

- kaustas on alamkaustad ja failid

- dokumendifail on arvutis säilitatav informatsioon, nt kasutaja poolt koostatud kiri, tabel, pilt vm

 

Kaustade ikoon on alati üks ja seesama - kollane kaust. Failiikoonide kujundid muutuvad vastavalt selle avamiseks kasutatavale programmile - tekstidokumente tähistab Wordi ikoon, tabelarvutuse faile Exceli ikoon jne. Ent need kõik paiknevad omavahel seotud suures süsteemis, kus kehtib üks reegel - dokumendid asuvad kaustas, mitte vastupidi.