Harjutus

iDevide ikoon Täida lüngad

Programmi Excel käivitamisel avad faili, mida nimetatakse . Andmetabeleid sisestatakse . Tööleht koosneb . Ülalt alla moodustuvad ja vasakult paremale moodutuvad . Lahtrite kohal asub . Kui sisestada lahtrisse valem, siis lahtris näidatakse arvutuse vastust ja valemiribal näidatakse .

Uue töövihiku avaneb dialoog Salvesta nimega. Selles dialoogis on vaja määrata töövihikule ja nimi. Edaspidisel sama faili salvestamisel piisab klahvikombinatsiooni < > vajutamisest.

Kui andmetabeli täitmisel või kujundamisel läks midagi valesti, siis saab olukorra taastada korraluse abil. Kui seda korraldust on vaja sageli, võib kasutada klahvikombinatsiooni < >.

Lahtrite on vajalik muutuste tegemiseks nendes lahtrites, näiteks teksti muutmiseks paksuks. Teksti esiletoomiseks on võimalik see kujundada , ja allajoonituks. Sellise korralduse eemaldamiseks on vaja teistkordselt töönupule vajutada.

Lahtritesse andmete tippimise käigus paigutuvad kõik väärtused lahtri serva ja kõik tekstilised väärtused serva.

  

Harjutus

Koosta ja kujunda samasuguseks allolev tabel.

Andmed pärinevad Statistika andmebaas Rahvaloendus 2000: http://pub.stat.ee