Tekstide kujundamise lihtsamad võtted

iDevice ikoon Tekstide kujundamise võtted

Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega. Tekstide kujundamiseks on kasutusel tekstimärkide mitmesugused vormindusvõtted. Tekstis kasutatavad märgid moodustavad sõnu, nendest omakorda moodutuvad laused ja laused on grupeeritud lõikudesse. Sõnad võivad moodustada ka loetelusid ja sisalduda tabeleis. Pikemad tekstidokumendid võivad koosneda ka jaotistest, e sektsioonidest, kus on kasutatud erinevaid teksti lehel paiknemise viise.

Märkidega seotud vormindust nimetatakse märgivorminduseks. Märgivorminduseks kasutatakse erinevaid kirju (fonte), kirjasuurusi, laade, värve, markeerimist jm. Tekstimärkide vormindamiseks tuleb vormindatavad märgid (täht, sõna, lause lõik, pikem tekst) valida ja siis klõpsata lindi või mininupuriba vastaval nupul.

Lõikudega seotud vormindust nimetatakse lõiguvorminduseks. Lõiguvorminduseks kastatakse teksti erinevaid joondamisviise, taandrida, plokkstiili jm. Ühe lõigu vormindamiseks piisab sisestuskursori paigutamisest sellesse lõiku ja seejärel vorminduse valimisest lindilt. Enamate lõikude vormindamiseks tuleb nad esmalt kasvõi osaliselt valida ja siis rakendada soovitud vorming lindilt.

Tekstide vormindamisel saab teksti vormindada ka teksti sisestamise käigus, ent eelistatum on teha eelnevalt tüütu teksti sisestamine ja seejärel pühenduda vormindamisele.

 


iDevice ikoon Vaata videot
IDevice küsimuse ikoon Kontrolli end
Kas taane on sama mis taandrida?
  
Jah
Ei

Milliste vormindusvõtete puhul järgnevatest ei ole vaja teksti valida?
  
Sõna värv
Lõigu mõlema serva joondus
Ülaindeks (number mõõtühikus m2)