Uue dokumendi loomine ja salvestamine

iDevice ikoon Uue dokumendi loomine ja salvestamine
Käesoleval juhul mõistame dokumendi all elektroonilist dokumenti, mis luuakse arvutis tekstitöötlustarkvara (rakendusprogrammi) abil. Sellise dokumendi loomise tulemusena saame arvutis kõvakettale, mälupulgale vms salvestatud informatsiooni, mida nimetatakse failiks. Antud juhul on see dokumendifail. Paljudel juhrudel trükitakse see dokument ka paberile.

iDevice ikoon Kaks erinevat tööjärjekorda

Uue tekstidokumendi loomine võib toimuda kahel viisil:

  1. Käivita Word ja salvestatakse uus dokument
  2. Loo uus tühi tekstidokument ja ava see redigeerimiseks

1. Käivita tekstitöötlusprogramm (WordPad, MSWord, OpenOffice.org Writer vm) ja salvesta tulevane dokument dokumendi failina.

MS Wordi käivitamine võib toimuda mitmel viisil:

  • Start menüüst vali hiirega - Programmid - Microsoft Office - Word

.
  • Start menüüst vali hiirega: Uus Office dokument (New Office dokument). Avanevast dialoogikastist Tühi dokument ja klõpsa OK.

.
  • Kiirkäivitusmenüüst, kui Office'i paketi otseteed on sinna lisatud. Vali hiirega.

.
  • Töölaual asuvalt Microsoft Office Word otsetee ikoonilt, kui see on siia loodud - hiire vasaku nupu topeltklõpsuga.

Vaata ka videojuhendit.

2. Vali tulevase dokumendifaili asukoht (nt dokumentide kaust, mälupulk vms) Windows Exploreris. Loo uus dokumendifail (hiire paremklõps) New -> Microsoft Office Word Document, anna talle sobiv nimi ("New Microsoft Word Document" asemele sisesta faili nimi ja vajuta Enter) ja ava siis teistkordse Enter klahvi vajutusega fail dokumendi loomiseks.


iDevice ikoon Uue dokumendi salvestamine

Esimese loomisviisi puhul on vaja kindlasti dokument salvestada, et seda saaks hiljem taas muutmiseks avada, trükkida vm toiminguid teostada. Soovitatav on salvestada dokument kohe enne teksti sisestamise algust. Juhul, kui faile pole palju, võib need salvestada näiteks kausta Minu Dokumendid (My Documents). Ajapikku kipub aga faile tekkima palju ja siis on kindlasti vaja luua luua alamkaustad. Näiteks Kirjad, Plaanid, Aruanded, Koolitood jm vastavalt nende sisule.

Salvestamiseks klõpsa Office nupul ja vali Salvesta nimega - Wordi dokument.

Dialoogiaknas Nimega salvestamine:

  • vali salvestamiseks sobiv kaust
  • vali dokumenditüüp {vaikimisi Wordi dokument (*.docx)), või näiteks RTF-vorming (*.rtf) dokument}
  • sisesta failinimi - failinimi peaks olema mitte liiga pik ja iseloomustama faili sisu (näites Raport)
  • klõpsa nupul Salvesta

Sellega on dokument loodud ja salvestatud.


iDevice ikoon Vaata ekraanivideot

IDevice küsimuse ikoon Enesekontrolli test
Pärast tekstiredaktori (nt Word) käivitamist asusid kohe teksti sisestama. Kas Sul on juba olemas tekstifail?
       
Jah
Ei

Milline on parim tegutsemisviis faili nime valikul?
       
Jätan failinimeks Wordi poolt pakutava pika lause
Kirjutan failinimeks ise kuni lubatava 255 tähemärgi pikkuse nime
Valin nimeks võimalikult lühikese, kuid dokumendi sisu iseloomustava fraasi