Klaviatuuril mitteleiduvate märkide sisestamine

iDevice ikoon Klaviatuuril mitteleiduvate märkide sisestamine

Sageli võib tekkida vajadus sisestada teksti märke, mida klaviatuuril ei leidu. Sel juhul on kasulik teada võtteid nende teksti sisestamiseks.

1. Tekstiredaktoreis on olemas võimalus lisada sümboleid.

Pane tekstikursor soovitud kohta, vali lindilt sakk Lisa - Sümbol - avanenud dialoogikastist võid valikust Font valida erinevate fontide vahel. Vaikimisi on seal viimane kasutatud font. Soovitud sümboli lisad tekstikursori asukohta topeltklõpsuga sümbolil või klõpsuga sümbolil ja nupul Lisa.

2. Kõiki märke on võimalik sisestada, kasutades Character Map'i. Ava Start - Programs - Accessories - System Tools - Character Map. Siit vali font, sellest soovitud märk, klõpsa Select ja Copy. Seejärel siirdu tekstidokumendis kohta, kuhu soovid märki lisada ja anna käsk kleebi Ctrl+V.3. Kõiki märke on võimalik sisestada, teades nende koodi. Koode võib leida veebist, kirjandusest või Character Map'ist. Valitud märgi Alt-kood on nähtav Character Map akna paremas alanurgas (ülemiselt pildilt on näha µ kood: 0181). Meetodi eeliseks on see, et pole vaja läbi teha pikka Character Map'i avamist. Koodi abil märgi sisestamiseks hoia all klahvi Alt ja vali märgi kood numbriklaviatuurilt. Märk lisatakse tekstikursori asukohta pärast klahvi Alt vabastamist.

Mõningaid kasulikke Windowsi mär­gi­koode:

0150   0151   ± 0177
§ 0167   ©
0169
  ² 0178
× 0215
  ® 0174
  ³ 0179
ß 0233
  ° 0176   ¯ 0157
µ 0181   ÷ 0247   £ 0163

4. Osa tekstimärke koosneb tähest ja temale lisanduvast diakriitilisest märgist. Nende sisestamine toimub kahe klahvi järjestikuse vajutamisega. Esmalt vajuta diakriitilise märgi klahvi ja seejärel täheklahvi.

Nende märkide näiteks on: š ž Š Ž é è ó ò à É È Ó Ò À

5. Mitte alati pole klaviatuurile kantud mõningaid kolmandaid märke, mida saab sisestada hoides all klahvi AltGr. Eesti klaviatuurilt saab sisestada klahvi AltGr all hoides selliseid märke:

Vajutatav klahv
  s

z

e

'

õ
  2 
<
 
AltGr sümbol   š   ž     ½   §   @   |  
     
 
    

 

 


iDevice ikoon Vaata videot

iDevice ikoon Sümbolite lisamine Wordis

IDevice küsimuse ikoon Kontrolli oma teadmisi
Milline sümbol sisestub teksti kui hoida all klahvi Alt ja valida numbriklaviatuurilt 0181?
       
ß
µ

Milline märk ilmub teksti, kui hoida all tõsteklahvi ja vajutada tagasilükke klahvi kõrval vasakul olevat klahvi?
       
`
Mitte midagi ei sisestu.
è