Viited

iDevice ikoon Viited

Teksti on vaja mõnikord lisada selgitusi ja viiteid informatsiooni allikatele. Selleks kasutatakse allmärkusi e joonealused märkusi (footnote) ja lõpumärkusi (endnote). Märgitava sõna või fraasi lõppu tekib väike ülaindeks (viide), mis viitab märkusele vastavalt lehe allservas joone all (allmärkus) või tekstidokumendi lõpus (lõpumärkus) või jaotise lõpus. Viide võib olla number või täht ja seda on võimalik valida viidete-märkuste suvanditest.

Viite tegemiseks tuleb panna kursor kohta, kuhu on vaja viide teha ja anda korraldused: Viited - vastavalt soovile Lisa allmärkus või Lisa lõpumärkus. Tekib viite järjekorranumber, kursor liigub vastavale märkuste alale ja sinna saab kohe sisestada märkuse.

Allmärkuse lisamine Lõpumärkuse lisamine

Lisades uue viite kahe viite vahele nummerdatakse kõik viited automaatselt ümber nii, et nad on tekstis ja märkuste alal järjekorras. Nihutades hiireosuti viite kohale näidatakse seal ka märkuse teksti.


iDevice ikoon Vaata ekraanivideot

 


IDevice küsimuse ikoon Enesekontrolli test
Kubm väide on õige?
  
Allmärkus asub vaikimisi lehe allservas.
Lõpumärkus asub alati lehe allservas.

Lisad pikka dokumenti mitmeid joonealused e allmärkusi. Kas on võimalik nende nummerdamist alustada igast jaotisest uuesti?
  
Ei, nummerdus on läbiv kogu dokumendis.
Jah, nummerdust on võimalik alustada uuesti isegi igalt leheküljelt ja ka igast jaotisest.