Laadide e stiilide kasutamine

iDevice ikoon Laadid tekstidokumendis
Laadid on tekstidokumentides kasutatavad vormindusvõtete komplektid. Laadid võimaldavad kiiresti vastavaid komplektis olevaid võtteid ühekorraga rakendada – ehk seepärast kutsutakse neid ka kiirlaadideks.
Laadid võimaldavad:
  • ühtlustada dokumendi kujundust, sest pole vaja meeles pidada ja nuputada, milliseid vormindusvõtteid kasutada;
  • koostada automaatselt sisukorda kasutades pealkirjalaade.

Pealkirjalaadid vastavad tekstidokumendis sisu struktuurile:
Pealkiri1 – peatükkide pealkirjad
Pealkiri2 – teemade pealkirjad
Pealkiri3 – osade pealkirjad
jne kokku üheksa tasandit.


Oluline laad on normaallaad. See on tekstivormindus ilma ühtegi vormindusvõtet kasutamata. Valdav enamus laade sisaldab lõiguvormindusvõtteid. Seega tuleb laadide rakendamiseks panna sisestuskursor lõiku või ritta, millele on vaja laadi rakendada. Valida Kiirlaadid.

Avanevast valikust leiame viimatikasutatud pealkirjalaadid, normaallaadi ja veel mitmeid laade.
Laadi rakendamiseks klõpsa vastaval ruudul.


Laadide kõrvaldamiseks tekstilt leiame samast valikust käsu Eemalda vorming.

Word 2007 sisaldab ka võimalust vahetada kiiresti laadide komplekte ja sellega muuta kiirestikogu dokumendi väljanägemist. Seda saab teha laadide grupist valides: Muuda laade - Laadikomplekt ja sealt sobiv komplekt (Ametlik, Elegantne, jne ...). Siit leiab ka näiteks vana tuttava Word 2003 pärineva laadide komplekti.


iDevice ikoon Vaata ekraanivideot
Enesetesti küsimus
Märgi kõik põhjused, miks võiks ja peaks kasutama laade.
Laadid on ilusad
Laadid aitavad ühtlustada dokumendi kujundust
Kasutan, sest õpetajad nõuavad
Laadid võimaldavad luua automaatselt sisukorda ja muid loetelusid
Laadid vähendavad dokumendi mahtu