Tabelarvutus II

iDevice ikoon Tabelarvutus

Microsoft Excel on võimas tabelarvutuse programm, millega saab kiiresti ja täpselt sooritada mitmesuguseid aritmeetilisi tehteid ja analüüsida väiksemaid andmebaase. Microsoft Excel võimaldab koostada nii majandusaruandeid kui ka omada täpset ülevaadet isiklikest kuludest. Pole tähtis, kas töötada pere-eelarve või reisikuludega.

Microsoft Excel muudab meeskonna koostöö kooli- või tööalaste projektidega kiiremaks, hõlpsamaks, paindlikumaks ja tulemuslikumaks.

Programm võimaldab andmeid sisestada, korrastada, analüüsida, teostada arvutusi ning lisada diagramme.