Töövihiku ülesehitus

iDevice ikoon Teadmiseks

Töövihik koosneb lehtedest. Tavaliselt on uues loodud töövihikus kolm töölehte. Vajadusel saab neid juurde luua.

Tööleht koosneb lahtritest, lahtrid näevad välja korrapärase ruudustikuna. Lahtrid on korraldatud ridade ja veergudena. Kõik read ja veerud on tähistatud. Ridade tähised on numbrid, veergude tähised on tähed. Nendest moodustub lahtri tähis ehk lahtri aadress. Lahtri aadress koosneb seega veeru tähisest ja rea tähisest.

Näiteks töölehe kõige ülemise vasakpoolse lahtri aadress on A1, see tähendab, et lahter asub veerus A ja reas 1. Kõikidel lahtritel on oma kindel aadress. Lahtri aadressi kasutatakse sellesse lahtrisse sisestatud infole viitamiseks ja kasutamiseks arvutustehetes.


iDevice ikoon Õpime

Liikumist töölehel ja töövihikus

Töölehtede lisamist, kustutamist ja ümbernimetamist

Töölehe asukoha muutmist ja töölehe kopeerimist

Ekraanivaate muutmist nii, et töövihikutega oleks mugav töötada