Tekstitöötlus II

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimise järel:

 • mõistad paremini, kuidas tekstidokument on üles ehitatud;
 • oskad koostada ja muuta mitmetasandilisi loetelusid;
 • oskad lisada tekstile pilte;
 • oskad kasutada päiseid ja jaluseid;
 • oskad kasutada laade(stiile) tekstidokumendi kujundamiseks;
 • oskad koostada dokumendile automaatselt sisukorda;
 • oskad otsida ja asendada tekstis mingit osa;
 • oskad kasutada õigekirja kontrolli ja poolitamist;
 • oskad kasutada tabuleerimist;
 • oskad kasutada tekstis veerge;
 • oskad luua joonealuseid e allmärkusi ja lõpumärkusi;
 • oskad teksti sorteerida.