Päised ja jalused

iDevice ikoon Päised ja jalused
Päised ja jalused on tekstidokumendi osad, mis paiknevad vastavalt üla- ja alaveerisel. Kui dokumendi erinevatel lehekülgedel on erinev sisu, siis päistes/jalustes on sisu vähemalt jaotise piires sama. Võimalik on koostada ühe jaotise piires ka kaks erinevat jalust: üks vasaku e paarisnumbriga lehekülje, teine parema e paaritu numbriga lehekülje jaoks.

Tekstialas dokumendi redigeerimisega samal ajal ei ole päiste/jaluste redigeerimine võimalik. Jaluses paiknev on sel ajal nähtav hallis kirjas. Samuti ka vastupidi.
Päiste/jaluste loomine toimub käsuga: Lisa - Päis ja jalus – Päis/Jalus.

Jaluse valikute avanemisel saab valida Microsofti poolt pakutavate eelnevalt vormindatud sisude vahel või koostada jalus ise: Redigeeri jalust. Sama teed pidi pääseb ka jalust eemaldama.

Kui päis või jalus on juba varem loodud, on tekstialalt jalusess/päisesse siirdumine lihtne topelt hiireklõpsuga päise või jaluse alal. Jalusest/päisest tekstialasse tagasi pääsemise lihtsaim viis on samuti topeltkõps, aga nüüd tekstialal.

Jalusesse paigutatakse sageli leheküljenumbrite väli. Sellega teostatakse lehekülgede automaatne nummerdamine.
Jalusesse või päisesse võib ka lisada näiteks failinime välja – siis on hiljem kerge leida seda dokumendifaili. Selleks vali lindilt Lisa - Tekst - Kiirosad - Väli. Vt kõige ülemist pilti! Avanevast dialoogiaknast saad valida sobiva välja. Järgneval pildil toimubki failinime välja lisamine jalusesse sisestuskursori kohta.

Jalusesse/päisesse võib lisada joone, teksti, pilte, jm täpselt samuti nagu tekstialasse.


iDevice ikoon Vaata ekraanivideot
IDevice küsimuse ikoon Enesetest
Kas päis võib olla ühesugune kogu tekstidokumendis?
  
Ei või
Võib küll, kui tekst pole jaotatud jaotisteks e sektsioonideks.
Võib küll
Päis /jalus on igal lehel erinev