Sisukorra koostamine

iDevice ikoon Sisukord
Sisukorras loetletakse pikema tekstidokumendi peatükkide, teemade, osade jne pealkirjad enamasti koos leheküljenumbritega. Sisukord tuleks kindlasti lasta teha arvutiprogrammil automaatselt. Siis on alati tagatud tema vastavus tegelikele pealkirjadele ja nende asukohtadele. Sisukorra loomine toimub kahes etapis:
  1. Kõik sisukorras kajastatavad pealkirjad tuleb vormindada pealkirjalaadidena. Vt eelmine teema!
  2. Sisukorra loomine soovitud kohta tekstidokumendis. Tänapäeval luuakse sisukord enamasti dokumendi algusesse.

Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga saab teha põhiteksti ette lehepiiri, nii et tekib tühi leht ja sinna paigutatav sisukord jääb eraldi lehele. Sisesta sinna Sisukord. Sisukorra loomiseks anna käsud: ViitedSisukord

Seejärel pakutakse taas Word 2007 kujundusmallide järgi loodavaid sisukordi. Ise saab kujundada sisukorra valides Lisa sisukord.


Järgnevast dialoogikastist saad valida sisukorra sobiva kujunduse. Kas ja kuidas kuvada leheküljenumbrid, kas lisada juhtjoon (pilgujuht) või valida kujundus hoopis mallist. Järgneval pildil on selleks valitud Mallist. Siin on oluline valida Kuva tasemed. Sisukorda lisatakse esimesi pealkirjalaade vaid nii palju, kui siin on näidatud.


Sisukorra kaasajastamine
Sisukorra automaatse loomise kõige olulisem eelis on asjaolu, et hilisemal dokumendi muutmisel on väga lihtne viia sisukord vastavusse tegelike pealkirjade ja nende asukohtadega.
Selleks tuleb tuua sisestuskursor varem loodud sisukorda ja vajutada klahvi F9. Avaneb sisukorra uuendamise dialoogikast, millest tuleb valida:
  • Värskenda ainult leheküljenumbrid – juhul, kui pealkirju pole muudetud.
  • Värskenda terve tabel – juhul kui ka pealkirju on muudetud, lisatud või kustutatud.
Pärast klõpsu nupul OK, on sisukord taas täpselt vastav pealkirjadele ja nende asukohtadele tekstidokumendis. Sisukorra värskendamine toimub enamasti automaatselt ka dokumendi avamisel.iDevice ikoon Vaata ekraanivideot

Ülesanne 

Leia mõni oma kostatud tekstidokument ja koosta sellele automaatne sisukord.