Kommunikatsioonivahendid Internetis

iDevice ikoon Eelteadmised

Elektronpost on mõeldud sõnumite ja failide vahetamiseks Interneti vahendusel. Elektronpost on maailmas väga laialdaselt levinud.


Elektronpost töötab analoogselt tavalise postiga. Sõnumi saatja saadab sõnumi oma serverile (ehk postkasti). Server omakorda saadab selle sõnumi edasi vastuvõtja serverile (ehk postiauto toimetab selle vastuvõtja postkontorisse). Kui vastuvõtja asub serveriga ühendusse, edastatakse talle ka saatja saadetud sõnum (postiljon toimetab kirja koju).
Tavalise kirja saatmisel tuleb ümbrikule kirjutada saaja nimi, tänav, linn, riik ja indeks, et kiri adressaadini jõuaks. Ka elektronkirja saatmisel on vaja teada saaja aadressi, kuid see on tunduvalt lühem ja lihtsam.

Aadress koosneb reeglina järgmistest osadest:
kasutajanimi@kusagil.domeen
Näiteks Mari Tamme elektronposti aadress võiks välja näha selline:
maritamm@hot.ee (elektronposti aadress ei sisalda täpitähti ja tühikuid!)

Elektronkiri sisaldab nagu tavaline kirigi kirja saaja ja saatja aadressi:
From ehk Kellelt: jaan@hot.ee (saatja aadress)
To ehk Kellele: peeter@hot.ee (saaja aadress)
Lisaks sellele sisaldavad elektronkirjad ka kirja sisu või teemat käsitlevat pealkirja e teema (Subject).

Elektronposti võib kasutada selleks loodud spetsiaalse Interneti rakenduse kaudu nt aadressilt www.hot.ee. Lisaks sellele leiab ka teistelt aadressidelt võimaluse endale elektronpostaadress luua, n www.mail.ee või www.gmail.com. Kõik need ülesloetletud on eestikeelsed keskkonnad.

Internetpõhise elektronposti keskkonna kasutamiseks pead eelnevalt sisenema oma parooli ja kasutajatunnusega. Kui kasutajatunnust ei ole, pead selle esmalt looma ning seejärel saad asuda kirju saatma.