Esitluse koostamise põhimõtted

iDevice ikoon Eelteadmised

Enne esitluse koostamist on oluline teha veidi eeltööd. Mõtle hoolikalt läbi, milline on esitluse eesmärk - mida tahad oma ettekandega öelda. Täiuslik ettekanne peaks välja nägema nagu koolikirjand - sissejuhatus, teemad, lõppsõna. Alusta ettekande koostamist paberile visandatud kavast. Seejärel asu oma mõtteid PowerPointi abil teostama

 • Kõige tähtsam on ettekandes loomulikult selge sisu - loogiline, jälgitav ülesehitus.
 • Vali välja teemad, mis peaksid olema ettekandes kajastatud.
 • Toeta oma teemasid tõestusmaterjaliga.
 • Et sõnum oleks selge ja arusaadav too tähtsamad punktid välja pildilise materjalina.
 • Vastavalt ettekande ajalisele pikkusele ning auditooriumi suurusele mõtle läbi, mitut slaidi ettekande esitamisel kasutada. Soovitav on hoiduda nii slaididega liialdamisest kui liiga vähesest kasutamisest. Ühes minutis võib ettekande vältel kasutada maksimaalselt kolme slaidi.
 • Kõige olulisem info esitage visuaalselt, numbriline info diagrammidena ning etapid, protseduurid skeemidena. Ainult tekstilised ettekanded muutuvad igavaks, iga kolme tekstislaidi järel võiks esitleda mõnd fotot, skeemi või joonist. Ei tasu karta oma ettekande ilmestamiseks kasutada enda poolt ülesvõetud digifotosid või internetist vabaks kasutamiseks olevatest keskkondadest illustratiivsete kujundite allalaadimist.
 • Võimalusel pane ise oma ettekanne kokku.
 • Tekstislaidile pane kirja vaid pidepunktid.
 • Tähtsamad teemad too esile visuaalselt.
 • Jälgi kasutatavaid värve, et ei tekiks sobimatuid värvikombinatsioone!
 • Jälgi esitatava materjali paigutust slaidil.
 • Efektid peaksid toetama esitlust, mitte domineerima.
 • Ära tee ettekannet automaatses esitlusrežiimis.
 • Ära mine auditooriumi ette esitlusega, mida Sa pole varem näinud või ette kanda proovinud.

Tõene / Väär küsimus


Mõistlik on kava enne kokku panna ja seejärel programmis PowerPoint teostada

Tõene Väär


Tekstislaidile pane kirja vaid pidepunktid

Tõene Väär


Jälgi kasutatavaid värve, et ei tekiks sobimatuid värvikombinatsioone! Mida lihtsam, seda parem!

Tõene Väär


Efektid peaksid toetama esitlust, mitte domineerima!

Tõene Väär