Enesekontrolli test

Vali õiged
Vahekokkuvõtte loomise puhul kujundab Excel töölehe nii, et ....
näha võib kokkuvõtet
näha võib kokkuvõtet ja konkreetseid andmeid
näha võib konkreetseid andmeid
näha võib üldkokkuvõtetOtsusta, kas esitatud lause on tõene või mitte
Vahekokkuvõtete loomiseks on vaja andmetabel sorteerida täpselt selle veeru järgi, mille kohta kokkuvõtteid looma hakkad.Tõene Väär
Otsusta, kas esitatud lause on tõene või mitte
Vahekokkuvõtte saab koostada vaid ühe veeru põhjal.Tõene Väär
Otsusta, kas esitatud lause on tõene või mitte
Vahekokkuvõtted arvutatakse funktsiooni SUBTOTAL kasutades.Tõene Väär
IDevice küsimuse ikoon Vali õige
Kuidas eemaldada töölehelt vahekokkuvõte?
  
Klõpsa vahesaki Andmed jaotises Liigendus korraldusel Vahekokkuvõte ja seejärel töönupul Eemalda kõik.
Klõpsa vahesaki Andmed korraldusel Vahekokkuvõte ja seejärel töönupul Eemalda kõik.
Klõpsa vahesaki Andmed töönupul Eemalda kõik.
Klõpsa vahesaki Andmed jaotises Liigendus korraldusel Tühista rühmitamine.

IDevice küsimuse ikoon Vali õige
Vahekokkuvõtte loomisel saab kasutada arvutamiseks
  
summa leidmist
aritmeetilise keskmise leidmist
loendamist
vahe leidmist

Otsusta, kas esitatud lause on tõene või mitte

Vahekokkuvõtte moodustamisega ilmuvad reanumbrite kõrvale liigendustähised
Tõene Väär
IDevice küsimuse ikoon Vali õige
Märkeruudu täitmine "Leheküljepiir rühmade vahel" ....
  
katkestab printimise lehe täitumisel
paigutab tabeli erinevatele lehtedele vastavalt tekkinud liigendusele
lisab lehe katkestuse iga uue rühma ette