Juhtimine


Infosüsteemi kasutamine ja juhtimine
Infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistumise e-kursus

EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb kolmest moodulist: A - juhtimise valdkond (Plan), B - arenduse valdkond (Build) ja C - halduse valdkond (Operate).

E-kursus Infosüsteemi kasutamine ja juhtimine vastab EUCIP baastaseme mooduli A - juhtimise valdkond - õppekavale.

Kursus sobib iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on kursusel enesekontrolli vahendid, mis aitavad materjali paremini omandada.

Kursuse põhiliseks sihtgrupiks on infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistujad.

Kursuse teemad ja materjal koostajad:
Teema Koostaja
A.1 Organisatsioonid ja IKT rakendamine Lembit Viilup
A.2 IKT juhtimine Lembit Viilup
A.3 IKT väärtuste hindamine Jaan Oruaas
A.4 Ülemaailmne majandusvõrgustik Kristjan Rebane, Jaagup Kippar, Ants Sild
A.5 Projektijuhtimine Algis Perens
A.6 Koostöö ja kommunikatsioon Jaan Oruaas, Madis Sassiad, Runar Mar Sverrison
A.7 Juriidilised ja eetilised küsimused Jaan Oruaas
 
Tallinn 2011

Creative Commonsi litsents