Haldus


Infosüsteemi haldus ja tugi
Infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistumise e-kursus

EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb kolmest moodulist: A - juhtimise valdkond (Plan), B - arenduse valdkond (Build) ja C - halduse valdkond (Operate).

E-kursus Infosüsteemi haldus ja tugi vastab EUCIP baastaseme mooduli C - halduse valdkond - õppekavale.

Kursus sobib iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on kursusel enesekontrolli vahendid, mis aitavad materjali paremini omandada.

Kursuse põhiliseks sihtgrupiks on infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistujad.

Kursuse teemad ja materjali koostaja:

Teemad:   Koostaja
C.1 Arvutite komponendid ja arhitektuur   Janek Saar
C.2 Operatsioonisüsteemid
  Janek Saar
C.3 Side ja võrgud   Janek Saar
C.4 Võrguteenused   Janek Saar
C.5 Traadita seadmed
  Janek Saar
C.6 Võrguhaldus
  Janek Saar
C.7 Teenuste tarne ja tugi
  Janek Saar

Tallinn 2011

Creative Commonsi litsents