IT turvalisus


Infotehnoloogia turvalisus
Infotehnoloogia ECDL osa 12 õppekava e-kursus

IT turvalisuse e-õppematerjalid on valminud projekti VANKeR raames novembris 2011. Õppematerjal on ette nähtud iseseisvaks õppeks ja osana õppetunni läbiviimisel. Sihtgrupiks on kutseõppeasutuste õpilased, kuid sobib ka iseseisvaks õppeks noortele alates vanusest 15 eluaastat. Õppematerjal sobib ettevalmistamiseks ECDL/ICDL osa 12 - „IT turvalisus" eksami sooritamiseks. Õppematerjalid on koostatud ECDL/ICDL osa 12 - „IT turvalisus" õppekava alusel.

Materjal on kasulik kõigile, kes on huvitatud turvalisest arvutikasutamisest.

Käesolev kursuse teemade loetelu asub vasakpoolses menüüs.

Kursuse materjalid koostas Tarmo Rosenfeldt - BCS Koolitus

Tallinn 2011

Creative Commonsi litsents