Arendus


Infosüsteemi hankimine, arendus ja teostamine
Infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistumise e-kursus

EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb kolmest moodulist: A - juhtimise valdkond (Plan), B - arenduse valdkond (Build) ja C - halduse valdkond (Operate).

E-kursus Infosüsteemi hankimine, arendus ja teostamine vastab EUCIP baastaseme mooduli B - arenduse valdkond - õppekavale.

Kursus sobib iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on kursusel enesekontrolli vahendid, mis aitavad materjali paremini omandada.

Kursuse põhiliseks sihtgrupiks on infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistujad.

Kursuse teemad ja materjali koostajad:

Teema Koostaja
B.1 Süsteemiarenduse protsessid ja meetodid Inga Petuhhov
B.2 Andmehaldus ja andmebaasid Jaagup Kippar
B.3 Programmeerimine Jaagup Kippar
B.4 Kasutajaliides ja veebidisain Mihkel Lauk
 
Tallinn 2011

Creative Commonsi litsents